๑๒ มิ.ย. ๖๐ รักน้ำ รัักป่า รักษาแผ่นดิน ครั้งที่ ๒

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับชาวบ้านหมู่ ๙ บ้านดอนงิ้ว ปลูกต้นไม้ตามโครงการ รักนัก รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ณ พื้นที่สาธารณะ หนองสะตัน บ้านดอนงิ้ว ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี