๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนพรรษา (พิธีเปิด)

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. โดยประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการ อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล เป็นประะานในพิธีเปิด และนายอภิวัตร พวงพุฒ นายก อบต.นาตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน