กิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ วัดบ้านนาสะตัง นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นประธานพิธีรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา และเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ชาวตำบลนาตาล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก