๒๘ ก.ค. ๒๕๖๐ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษาฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล