๒๘ ก.ค. ๖๐ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิัวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.นาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้ (ต้นยางนา) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยได้ปลูกต้นยางนา จำนวน ๒๕ ต้น และต้นประดู่จำนวน ๑๐๐ ต้น พื้นที่ปลุก ๒ ไร่ ณ บริเวณวัดบ้านโนนตาล ตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี