พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี