กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายก อบต.นาตาล นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาตาล ทหาร และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ห้วยสะตัน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนงิ้ว ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี