ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ผลงานของ : กองช่าง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล มอบหมายให้ นายสิทธิพล พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นำพนักงานช่างไฟฟ้าลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ชนิดหลอดแสงจันทร์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนบก