ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดชัยมงคล บ้านนาตาล หมู่ที่ ๑ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล