สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ร่วมทำบุญตักบาตร

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๒๒ รูป ในศุกร์วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม วัดชัยมงคล