ดำเนินการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก

ผลงานของ : กองช่าง

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสิทธิพล พัวพันธ์ ผอ.กองช่าง ได้รับมอบหมายจาก นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ดำเนินการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก ซึงได้รับการโอนจากหมู่บ้าน