๓ พ.ย. ๖๐ บรรยากาศภายในงานลอยกระทง

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายก อบต.นาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สระน้ำสาธารณะวังมน บ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
ในงานมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหลักการลอยกระทง กิจกรรมสอยดาว ประกวดกระทงสวยงาม การออกร้าน รำวงย้อนยุค เป็นต้น