๓ พ.ย. ๖๐ การประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายก อบต.นาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สระน้ำสาธารณะวังมน บ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี