ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์