ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมแซมถนนบ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน รวมความยาว ๒.๘ กิโลเมตร

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และ นายนพดล ห้วยอำพัน นายอำเภอนาตาล นำคณะจิตอาสาตำบลนาตาล และพนักงาน อบต.นาตาล ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมแซมถนนบ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน รวมความยาว ๒.๘ กิโลเมตร 
โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในโครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี