โครงการตั้งจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้เข้าตวรจเยี่ยม จุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ บริเวณสี่แยก อบต.นาตาล