งานเดินแฟชั่นผ้าไหมในงานกาชาดประจำปี 2561

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การเดินแฟชั่นผ้าไหม งานกาชาด ปี 61 : นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงานเดินแฟชั่นผ้าไหมในงานกาชาดประจำปี 2561 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ในวันที่ 31 ธ.ค.2560 ซึ่งในงานนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเดินแฟชั่นในงานนี้ เพื่อหารายได้ สมทบกิจการสาธารณกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี