ต้อนรับคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมต้อนรับ นายนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  รับฟังข้อมูลความเป็นไปได้และดูจุดก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 6 เชื่อมระหว่าง บ้านนาหินโหง่น ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กับ คองหลวง เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตบประชาชนลาว