กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโครงการ

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในโครงการ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑