ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ ๑ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถช่วงฤดูฝน

ผลงานของ : กองช่าง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้มอบหมายให้ นายสิทธิพล พัวพันธ์ ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยพนักงาน ทำการซ่อมบำรุงถนน เส้นหน้าวัดบ้านนาตาล หมู่ที่ ๑ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถช่วงฤดูฝน