โครงการตรวจวัด คัดและกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาตาล จัดโครงการตรวจวัด คัดและกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป้นประธานในพิธีเปิด และนางธันลดาย์ วระคงสินธนชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน