ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี จะทำการปล่อยลมยาง เขื่อนยางหัวยกระจีน เพื่อทำการระบายน้ำ

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. ทางชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี จะทำการปล่อยลมยาง เขื่อนยางหัวยกระจีน เพื่อทำการระบายน้ำ จึงแจ้งข่าวมายังประชาชนที่อยูติดกับ ลำห้วยกระจีนทราบเพื่อป้องกันทรัพย์สิน