กิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ ๘ บ้านแก้งไฮ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี