๒๑ มิ.ย. ๖๑ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย นายสมัคร ขันสิงห์ รองนายก อบต.นาตาล นายปฏิภาณ ลุนบุดดา เลขานุการนายก ออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย แนะนำ ปปช.ให้หมั่นตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรของลูกน้ำยุงลาย