๒๖ มิ.ย. ๖๑ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และ ส.ต.อ.จักรี คำตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก