๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ช่วยเหลือประชาชนต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยนายสมัคร ขันสิงห์ รองนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลนาตาล นำพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนงิ้ว ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จากเหตุการเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเวลา ประมาณ ๐๓.๒๐ น. และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ