ร่วมบำเพ็ญมหาสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เข้าร่วมบำเพ็ญมหาสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดโนนสูง บ้านนาคอม ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี