ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมจัดกิจกรรมและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลฯ