กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย