๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทำบุญตักบาตร

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล