๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ออกหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่อรับฟังทุกข์สุขและการให้บริการต่างๆ ณ ศาลาวัดบ้านคันพะลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี