เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัด

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัด "โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล