28 พฤษภาคม 2562 มหรสพสมโภช

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

ร่วมกิจกรรม มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี