วันที่ ๓o มกราคม ๖๓ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๓o มกราคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีภายในหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนผู้เข้าร่วมในพิธี๓,๒๙๕ ครัวเรือน